Home / Người Đẹp và Xe / Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon 2018

Buổi triển lãm ô tô Bangkok Autosalon 2018 mới diễn ra trong tháng trước. Trong đó, hãng loạt các mẫu xe xuất hiện kèm theo các bản độ cực chất và nhiều mỹ nhân bên cạnh. Không khí buổi triển lãm diễn ra rất sôi nổi với các hoạt động đặc sắc và dịch vụ rửa xe đặc biệt được tiến hành bởi các tiên nữ của FHM Thailand.

Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon
Người đẹp và xe tụ hội tại triển lãm Bangkok Autosalon

 

 

Nguồn : Oto.com.vn

Check Also

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm spocom

Người đẹp và xe xôm tụ tại triển lãm Spocom 2018

Spocom là chốn địa đàng trần giang cho giới hâm mộ ô tô. Vừa qua, …

Gọi đăng ký học lái xe ô tô Trường dạy lái xe Đại Phúc

Bấm để gọi ngay